Meny

Åpenhetsloven

Aneta Lighting AS ønsker på alle måter å være en ansvarlig samfunnsaktør. Vi er opptatt av miljø, bærekraft, menneskerettigheter, anti-diskriminering og gode arbeidsforhold, og ønsker åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, velkommen. Vi mener at vi gjennom vårt lange samarbeid med leverandører i Kina og vårt mangeårige engasjement har bidratt til en positiv utvikling hos våre leverandører. Vi satt tidlig krav om etterlevelse av ILO’s regler for ansattes rettigheter i form av arbeidstimer, minimumslønn, organiseringsrett, forbud mot tvangsarbeid, barnearbeid, diskrimering etc., samt FN’s konvensjoner som omhandler de internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Åpenhetsloven gir oss en ytterligere motivasjon til å arbeide enda grundigere og mer systematisk med å sikre at hele vår leverandørkjede bidrar til å ivareta disse verdiene.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Før vi innleder samarbeid med en ny leverandør:

  • Leverandøren skal svare på vårt spørreskjema ‘Survey ESG’.
  • Det skal avholdes møte(r) for gjennomgang av leverandørens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Det skal signeres på vår Environmental and Human Rights Policy.
  • Vi skal gjøre aktsomhetsvurdering av leverandøren.

Det skal tilstrebes at alle leverandører skal ha en årlig sertifisering fra Amfori BSCI eller tilsvarende sertifiseringsaktør.
Dersom en leverandør ikke oppfyller kravene ifht vår policy skal vi først påpeke mangler og be dem utbedre disse. Dersom det ikke innen en rimelig tidsfrist er utbedret, så skal vi vurdere å avslutte forretningsforholdet.

Det skal gjennomføres fysisk besøk hos alle våre leverandører i Kina, fortrinnsvis årlig.
Det skal årlig gjøres nye aktsomhetsvurderinger av våre leverandører.
Alle ansatte skal gjøres kjent med våre retningslinjer.

Tilgang til relevant informasjon om vår tilnærming til åpenhetsloven skal være tilgjengelig for allmenheten på vår hjemmeside.

 

Alle henvendelser om åpenhetsloven kan sendes på e-post til  aapenhetsloven@aneta.no.

Se også Byggma konsernets rapportering her:  https://www.byggma.no/vi-bryr-oss/aktsomhetsvurdering/